Nové podání

Následující formulář slouží k podání podnětu (stížnosti či upozornění). Vyplňte prosím vaše osobní informace. V případě, že nevyplňujete podnět za sebe, zaškrtněte možnost „Podat podnět za někoho jiného“ a vyplňte také osobní informace této osoby. Poté vyberte typ podnětu a popište jednotlivé podrobnosti. Můžete také přiložit přílohy, např. související dokumenty, doklady či fotografie. Celková velikost příloh je omezena na maximálně 20 MB. Zvažte tedy, jaké přílohy s podnětem zaslat a jestli není možné soubory zmenšit.&nbsp;Kancelář veřejného ochránce práv zpracovává Vaše osobní údaje za podmínek popsaných na svých webových stránkách&nbsp;<a href="https://www.ochrance.cz/provoz/gdpr-a-ochrana-osobnich-udaju/">https://www.ochrance.cz/provoz/gdpr-a-ochrana-osobnich-udaju/</a>.

Osobní informace - PODATEL
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Osobní informace - STĚŽOVATEL Podat podnět za někoho jiného:
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Typ podnětu
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Podnět k šetření pochybení úřadu či instituce
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Podnět k pomoci a posouzení případu diskriminace
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Přílohy